Παραγωγικές μονάδες

Παραγωγή Πτηνοτροφικής Μονάδας

Στην Πτηνοτροφική Ιωαννίνων Α.Ε., θεωρούμε ότι για να εξασφαλιστεί η παραγωγή αυγών υψηλής ποιότητας που ταυτόχρονα θα έχουν το καλύτερο γευστικό αποτέλεσμα, κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας είναι σημαντικό.

Παραγωγή Πτηνοτροφικής Μονάδας

Στην εταιρεία, θεωρούμε ότι για να εξασφαλιστεί η παραγωγή αυγών υψηλής ποιότητας που ταυτόχρονα θα έχουν το καλύτερο γευστικό αποτέλεσμα, κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας είναι σημαντικό.

Παραγωγή Εδαφοβελτιωτικού

Η εταιρεία, είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Ξεκινήσαμε το 1995 τη λειτουργία του εργοστασίου κομποστοποίησης των στερεών αποβλήτων των πτηνοτροφείων. Το εργοστάσιο είναι πλήρως αδειοδοτημένο και εξασφαλίζει έτσι την εύρυθμη λειτουργία των πτηνοτροφείων χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το προϊόν της μονάδας κομποστοποίησης «Καλή σοδειά», χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό και είναι πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Με την «Καλή Σοδειά» συμβάλλουμε στη σημαντική μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων από τους γεωργούς αλλά και στην αύξηση της οργανικής ουσίας των εδαφών στα οποία χρησιμοποιείται.

OVO FRESCO A.B.E.E.

1ο Χλμ Μπιζανίου - Αμπελιάς,
45500 Ανατολή, Ιωάννινα
Τ +30 (26510) 94180/92743/93988/91787/ 93988
Ε info@ipirotika-avga.gr

Λοιποί Σύνδεσμοι