Ποιότητα και Πιστοποιήσεις

H ποιότητα των προϊόντων μας είναι η σημαντικότερη παράμετρος στις καθημερινές μας λειτουργίες. Με ένα αυστηρό σύστημα αυτοελέγχου σε εσωτερικό εργαστήριο αλλά και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, είμαστε σίγουροι για την ποιότητα των αυγών που παράγουμε. Στην εταιρεία, η ποιότητα είναι η ασφάλεια αλλά και η ικανοποίηση του κάθε καταναλωτή όταν δοκιμάζει τα προϊόντα μας. Οι τρόποι με τους οποίους επιτυγχάνουμε τους στόχους ποιότητας είναι οι εξής:

Υγιή πτηνά

Φροντίζουμε να παραλαμβάνουμε τα πτηνά και να τα αναθρέφουμε στους πλέον σύγχρονους και απολύτως ελεγχόμενους πτηνοθαλάμους παραγωγής. Έτσι εξασφαλίζουμε ότι τα πτηνά κατά την παραγωγή τους είναι απολύτως υγιή και ικανά να μας δώσουν αυγά απαλλαγμένα από ασθένειες. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι τα νεκρά πτηνά οδηγούνται σε αδειοδοτημένη μονάδα αποτέφρωσης.

Υψηλής ποιότητας ζωοτροφές

Όλες οι ζωοτροφές που χρησιμοποιούμε είναι φυτικής προέλευσης και όλα μας τα σιτηρέσια βασίζονται στο καλαμπόκι. Έτσι τα πτηνά διατρέφονται με τρόπο που προσομοιάζει στη φυσική διατροφή των πτηνών όταν αυτά ζουν ελεύθερα στη φύση.

Όλα μας τα σιτηρέσια είναι πιστοποιημένα από τον AGROCERT, με αριθμό πιστοποίησης, 5/587-16295.12.

Αυστηροί ποιοτικοί έλεγχοι

Η εταιρεία εφαρμόζει ένα εκτεταμένο καθημερινό σύστημα ποιοτικών ελέγχων. Ελέγχουμε τα παραγόμενα αυγά, τα πτηνά, τις ζωοτροφές, τους πτηνοθαλάμους, ακόμη και τον αέρα των πτηνοτροφείων για την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών. Ολόκληρη η παραγωγική διαδικασία είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO 22000:2005.

Διαβάστε όλη την Πολιτική Ποιότητας της εταιρίας.

Πιστοποιητικό

Για το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 22000:2005.

Πιστοποιητικό

Για την Διαχείριση της Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο FSSC 22000. Το συγκεκριμένο πρότυπο συμπεριλαμβάνει τις απαιτήσεις των εξής: ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2010 και FSSC 22000.

Πιστοποιητικό

Για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ΚΑΝ(ΕΚ) 589/08 σε ό,τι αφορά στην παραγωγή, συσκευασία και εμπορία του προϊόντος που φέρει την ένδειξη “Αυγά από κότες ταϊσμένες με καλαμπόκι”.

Πιστοποιητικό

Για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ΚΑΝ(ΕΚ) 589/08 σε ό,τι αφορά στην παραγωγή, συσκευασία και εμπορία του προϊόντος που φέρει την ένδειξη “Αυγά από κότες ταϊσμένες με καλαμπόκι”.

Πιστοποιητικό

από τον οργανισμό IFS όπου πιστοποιείται ότι η συγκομιδή, η διαλογή και η συσκευασία των αυγών σε πλαστικούς ή χάρτινους δίσκους γίνεται σύμφωνα με απαιτήσεις του IFS.

Πιστοποιητικό

από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων για τα προϊόντα ΑΥΓΑ (Α.Ω.KL EL 16) (σε συσκευασία).

OVO FRESCO A.B.E.E.

1ο Χλμ Μπιζανίου - Αμπελιάς,
45500 Ανατολή, Ιωάννινα
Τ +30 (26510) 94180/92743/93988/91787/ 93988
Ε info@ipirotika-avga.gr

Λοιποί Σύνδεσμοι