Επενδύσεις

Επενδύσεις

 

Κάθε χρόνο η εταιρία μας υλοποιεί υψηλού κόστους επενδύσεις με στόχο τον συνεχή εκσυγχρονισμό της. Με τον τρόπο αυτό η OVO FRESCO A.B.E.E. σχεδιάζει την προοπτική της. Έτσι εξασφαλίζει την προσφορά αυγών υψηλής ποιότητας στον Έλληνα καταναλωτή, ενώ από την άλλη προστατεύει το φυσικό περιβάλλον αφού όλες τις οι επενδύσεις χαρακτηρίζονται από το ενδιαφέρον για μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και την κατά το δυνατόν μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

OVO FRESCO A.B.E.E.

1ο Χλμ Μπιζανίου - Αμπελιάς,
45500 Ανατολή, Ιωάννινα
Τ +30 (26510) 94180/92743/93988/91787/ 93988
Ε info@ipirotika-avga.gr

Λοιποί Σύνδεσμοι