Επενδύσεις

Επενδύσεις

Η Πτηνοτροφική Ιωαννίνων Α.Ε., είναι σήμερα μια από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής αυγών στην Ελλάδα, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και μία καθετοποιημένη μονάδα παραγωγή.

Κάθε χρόνο η εταιρία μας υλοποιεί υψηλού κόστους επενδύσεις με στόχο τον συνεχή εκσυγχρονισμό της. Με τον τρόπο αυτό η Πτηνοτροφική Ιωαννίνων Α.Ε. σχεδιάζει την προοπτική της. Έτσι εξασφαλίζει την προσφορά αυγών υψηλής ποιότητας στον Έλληνα καταναλωτή, ενώ από την άλλη προστατεύει το φυσικό περιβάλλον αφού όλες τις οι επενδύσεις χαρακτηρίζονται από το ενδιαφέρον για μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και την κατά το δυνατόν μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.

1ο Χλμ Μπιζανίου - Αμπελιάς,
45500 Ανατολή, Ιωάννινα
Τ (26510) 94180 / 92743 / 93988 / 91787
F (26510) 93988
Ε info@ipirotika-avga.gr

Λοιποί Σύνδεσμοι