Εδαφοβελτιωτικό

Εδαφοβελτιωτικό

Η εταιρεία, είναι ευαισθητοποιημένη σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Ξεκινήσαμε το 1995 τη λειτουργία του εργοστασίου κομποστοποίησης των στερεών αποβλήτων των πτηνοτροφείων. Το εργοστάσιο είναι πλήρως αδειοδοτημένο και εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των πτηνοτροφείων χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το προϊόν της μονάδας κομποστοποίησης «Καλή σοδειά», χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό και είναι πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Με την «Καλή Σοδειά» συμβάλλουμε στη σημαντική μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων από τους γεωργούς αλλά και στην αύξηση της οργανικής ουσίας των εδαφών στα οποία χρησιμοποιείται. Η μονάδα είναι από τις ελάχιστες πλήρως αδειοδοτημένες στην Ελλάδα και εξασφαλίζει αφενός την απρόσκοπτη λειτουργία της πτηνοτροφικής μονάδας και αφετέρου δεν επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον και τον υδροφόρο ορίζοντα με ζωικά απόβλητα.

  • Καθημερινή συλλογή των αποβλήτων από τα πτηνοτροφεία.
  • Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση στο χώρο του εργοστασίου πριν την επεξεργασίας τους.
  • Αερόβια ζύμωση στους 70 – 75 βαθμούς και παστερίωσή τους. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η πλήρης εξάλειψη των παθογόνων μικροοργανισμών που πιθανόν να περιέχονται στα απόβλητα.
  • Συσκευασία του έτοιμου προϊόντος.

OVO FRESCO A.B.E.E.

1ο Χλμ Μπιζανίου - Αμπελιάς,
45500 Ανατολή, Ιωάννινα
Τ +30 (26510) 94180/92743/93988/91787/ 93988
Ε info@ipirotika-avga.gr

Λοιποί Σύνδεσμοι