Οι άνθρωποί μας

Οι άνθρωποί μας

Στην OVO FRESCO A.B.E.E., οι άνθρωποι παίζουν τον κύριο ρόλο στην ανάπτυξη της εταιρείας και στην παραγωγή αυγών υψηλής βιολογικής και διατροφικής αξίας. Με την προσθήκη και της τρίτης γενιάς της οικογένειας στο έμψυχο δυναμικό της εταιρείας, την απασχόληση νέων ανθρώπων με ανώτατες σπουδές σχετικές με την παραγωγή αλλά και τη διοίκηση, η εταιρεία προχωρά μπροστά με αισιοδοξία για το μέλλον.

Στην πορεία αυτή κάθε νέα ιδέα αξιολογείται και αποκτά χώρο συζήτησης. Έτσι εξελίσσουμε τα προϊόντα μας, τις πρακτικές μας και την πορεία της επιχείρησης.

OVO FRESCO A.B.E.E.

1ο Χλμ Μπιζανίου - Αμπελιάς,
45500 Ανατολή, Ιωάννινα
Τ +30 (26510) 94180/92743/93988/91787/ 93988
Ε info@ipirotika-avga.gr

Λοιποί Σύνδεσμοι