Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Έχουμε ως βασική μας προτεραιότητα, τη λειτουργία μας σε αρμονία με τους ανθρώπους και τη φύση. Για το λόγο αυτό είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Σε καθημερινή βάση όλες οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες αξιολογούνται σε σχέση με το κατά το δυνατόν μεγαλύτερο όφελος για την τοπική κοινωνία και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ζώντας από την κοινωνία φροντίζουμε να στηρίζουμε δομές και προσπάθειες φορέων. Για το λόγο αυτό μέσω χορηγιών ή διάθεσης δωρεάν προϊόντων σε ιδρύματα και φορείς, στηρίζουμε τα κοινωνικά ευαίσθητα στρώματα της κοινωνίας μας.

Ανακύκλωση: νοιαζόμαστε για τους φυσικούς πόρους.

Η εταιρεία, από το 2009 εκπληρώνει πλήρως τις συμβατικές υποχρεώσεις της από τον νόμο σχετικά με την εισφορά για την ανακύκλωση μέσω της Ε.Ε.Α.Α. (Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης).

Είναι περήφανη που συμβάλλει στην προφύλαξη των φυσικών πόρων και για αυτό φέρει νόμιμα σε όλες τις συσκευασίες των προϊόντων της το ειδικό σήμα για την ανακύκλωση.

Στερεά απόβλητα:

Η εταιρεία, όντας πρωτοπόρος, κατασκεύασε και έχει σε καθημερινή λειτουργία από το 1995, μονάδα επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων των πτηνοτροφείων. Σήμερα με τη μέθοδο της κομποστοποίησης και τη βοήθεια τεχνικών συμβούλων από την Ιαπωνία (η οποία πρωτοπορεί σε θέματα επεξεργασίας στερεών ζωικών αποβλήτων), μετατρέπει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ζωικής παραγωγής σε ένα εργαλείο για τον Έλληνα γεωργό.

Το προϊόν της μονάδας κομποστοποίησης «Καλή σοδειά», χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό και είναι πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Με την «Καλή Σοδειά» συμβάλλουμε στη σημαντική μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων από τους γεωργούς αλλά και στην αύξηση της οργανικής ουσίας των εδαφών στα οποία χρησιμοποιείται. Η μονάδα λιπασματοποίησης είναι από τις ελάχιστες πλήρως αδειοδοτημένες στην Ελλάδα και εξασφαλίζει αφενός την απρόσκοπτη λειτουργία της πτηνοτροφικής μονάδας και αφετέρου δεν επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον και τον υδροφόρο ορίζοντα με ζωικά απόβλητα.

Υγρά απόβλητα:

Ευαισθητοποιημένοι σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, έχουμε φροντίσει τα τελευταία χρόνια ο εξοπλισμός των πτηνοτροφείων να είναι τέτοιος ώστε να μην παράγουμε υγρά απόβλητα κατά τον καθαρισμό τους.

Μικρές ποσότητες υγρών αποβλήτων που παράγονται από το καθημερινό πλύσιμο – απολύμανση του χώρου ωοσκόπησης προωθούνται στον βιολογικό καθαρισμό της Ovo Fresco A.B.E.E., εξασφαλίζοντας έτσι καμία επίπτωση στο περιβάλλον.

OVO FRESCO A.B.E.E.

1ο Χλμ Μπιζανίου - Αμπελιάς,
45500 Ανατολή, Ιωάννινα
Τ +30 (26510) 94180/92743/93988/91787/ 93988
Ε info@ipirotika-avga.gr

Λοιποί Σύνδεσμοι