Παραγωγή Πτηνοτροφικής Μονάδας

Παραγωγική διαδικασία πτηνοτροφικής μονάδας

Στην εταιρεία, θεωρούμε ότι για να εξασφαλιστεί η παραγωγή αυγών υψηλής ποιότητας που ταυτόχρονα θα έχουν το καλύτερο γευστικό αποτέλεσμα, κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας είναι σημαντικό.

Τα στάδια που ακολουθούνται σε όλη την παραγωγική μας διαδικασία είναι τα παρακάτω:

  • Παραλαβή και μεταφορά των πτηνών σε θαλάμους παραγωγής εξοπλισμένους τα πιο σύγχρονα μέσα για την άριστη διαβίωση των πτηνών.
  • Συλλογή και τυποποίηση των αυγών στο κέντρο συσκευασίας EL-16.
  • Διανομή των αυγών σε όλη την Ελλάδα.
  • Πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι τροφές των πτηνών παράγονται στο ιδιόκτητο εργοστάσιο επεξεργασίας ζωοτροφών της εταιρείας, το οποίο είναι πιστοποιημένο από τον Agrocert.

OVO FRESCO A.B.E.E.

1ο Χλμ Μπιζανίου - Αμπελιάς,
45500 Ανατολή, Ιωάννινα
Τ +30 (26510) 94180/92743/93988/91787/ 93988
Ε info@ipirotika-avga.gr

Λοιποί Σύνδεσμοι