Οργανικό Λίπασμα

Η Πτηνοτροφική Ιωαννίνων Α.Ε. ευαισθητοποιημένη σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ξεκίνησε το 1995 τη λειτουργία του εργοστασίου κομποστοποίησης των στερεών αποβλήτων των πτηνοτροφείων της. Το εργοστάσιο είναι πλήρως αδειοδοτημένο και εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των πτηνοτροφείων χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Με τον τρόπο αυτό μετατρέπουμε επιβλαβή για το περιβάλλον απόβλητα σε οργανικό λίπασμα υψηλής αξίας για τα φυτά και τα εδάφη. Το οργανικό λίπασμα « Καλή Σοδειά», παράγεται με απλές διαδικασίες οι οποίες συνοψίζονται στα παρακάτω σημεία:

  • Καθημερινή συλλογή των αποβλήτων από τα πτηνοτροφεία.
  • Μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση στο χώρο του εργοστασίου πριν την επεξεργασίας τους.
  • Αερόβια ζύμωση στους 70 – 75 βαθμούς και παστερίωση τους. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η πλήρης εξάλειψη των παθογόνων μικροοργανισμών που πιθανόν να περιέχονται στα απόβλητα.
  • Συσκευασία του έτοιμου προϊόντος.

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το οργανικό λίπασμα «Καλή Σοδειά».

Στην αρχή της σελίδας