Φρέσκα Ηπειρώτικα Αυγά

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε ολόκληρη την σειρά προϊόντων Φρέσκα Ηπειρώτικα Αυγά

 • 6 Φρέσκα «Ηπειρώτικα Αυγά» μεσαία 53-63 γραμμάρια
 • Συσκευασία: Πλαστική θήκη 6 τεμαχίων με χάρτινη περιτύλιξη
 • Χρόνος ζωής: 28 ημέρες από την παραγωγή τους
 • Barcode: 5202639012347
 • Δευτερογενής συσκευασία: Κιβώτιο 72 αυγών
 • Πιστοποιημένο από τον Agrocert ως προς τη διατροφή των ορνίθων

 • 30 Φρέσκα αυγά Πτηνοτροφικής Ιωαννίνων μεσαία 53-63 γραμμάρια με περιτύλιξη
 • Συσκευασία: Χάρτινη θήκη 30 τεμαχίων με καπάκι
 • Χρόνος ζωής: 28 ημέρες από την παραγωγή τους
 • Barcode: 5202639053630
 • Δευτερογενής συσκευασία: Κιβώτιο 240 αυγών

 • 6 Φρέσκα «Ηπειρώτικα Αυγά» μεγάλα 63-73 γραμμάρια
 • Συσκευασία: Πλαστική θήκη 6 τεμαχίων με χάρτινη περιτύλιξη
 • Χρόνος ζωής: 28 ημέρες από την παραγωγή τους
 • Barcode: 5202639012354
 • Δευτερογενής συσκευασία: Κιβώτιο 72 αυγών
 • Πιστοποιημένο από τον Agrocert ως προς τη διατροφή των ορνίθων

 • 30 Φρέσκα αυγά Πτηνοτροφικής Ιωαννίνων μεγάλα 63-73 γραμμάρια με περιτύλιξη
 • Συσκευασία: Χάρτινη θήκη 30 τεμαχίων με καπάκι
 • Χρόνος ζωής: 28 ημέρες από την παραγωγή τους
 • Δευτερογενής συσκευασία: Κιβώτιο 240 αυγών

 • 6 Φρέσκα «Ηπειρώτικα Αυγά» πολύ μεγάλα <73 γραμμάρια
 • Συσκευασία: Πλαστική θήκη 6 τεμαχίων με χάρτινη περιτύλιξη
 • Χρόνος ζωής: 28 ημέρες από την παραγωγή τους
 • Barcode: 5202639012378
 • Δευτερογενής συσκευασία: Κιβώτιο 72 αυγών
 • Πιστοποιημένο από τον Agrocert ως προς τη διατροφή των ορνίθων

 • 30 Φρέσκα αυγά Πτηνοτροφικής Ιωαννίνων μεσαία 53-63 γραμμάρια με περιτύλιξη
 • Συσκευασία: Χάρτινη θήκη 30 τεμαχίων με καπάκι
 • Χρόνος ζωής: 28 ημέρες από την παραγωγή τους
 • Barcode: 5202639012439
 • Δευτερογενής συσκευασία: Κιβώτιο 240 αυγών

 • 6 Φρέσκα «Ηπειρώτικα Αυγά» παιδικής διατροφής 53-63 γραμμάρια
 • Συσκευασία: Πλαστική θήκη 6 τεμαχίων με χάρτινη περιτύλιξη
 • Χρόνος ζωής: 28 ημέρες από την παραγωγή τους
 • Barcode: 5202639012361
 • Δευτερογενής συσκευασία: Κιβώτιο 72 αυγών

 • 6 Φρέσκα "αυγά Αχυρώνα" μεσαία 53-63 γραμμάρια
 • Συσκευασία: Πλαστική θήκη 6 τεμαχίων με χάρτινη περιτύλιξη
 • Χρόνος ζωής: 28 ημέρες από την παραγωγή τους
 • Barcode: 5202639012392
 • Δευτερογενής συσκευασία: Κιβώτιο 72 αυγών

 • 6 «Ηπειρώτικα Αυγά» βαμμένα – βρασμένα 53-63 γραμμάρια
 • Συσκευασία: Πλαστική θήκη 6 τεμαχίων με χάρτινη περιτύλιξη
 • Χρόνος ζωής: 28 ημέρες από την παραγωγή τους
 • Barcode: 5202639012385
 • Δευτερογενής συσκευασία: Κιβώτιο 72 αυγών

 • 4 Φρέσκα "Βιολογικά αυγά" μεσαία 53-63 γραμμάρια
 • Συσκευασία: Χάρτινη θήκη 4 τεμαχίων με χάρτινη περιτύλιξη
 • Χρόνος ζωής: 28 ημέρες από την παραγωγή τους
 • Barcode: 5202639012422
 • Δευτερογενής συσκευασία: Κιβώτιο 72 αυγών
 • Πιστοποιημένο από τον οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων ΔΗΩ

 • 6 Φρέσκα αυγά Πτηνοτροφικής Ιωαννίνων μεσαία 53-63 γραμμάρια
 • Συσκευασία: Πλαστική θήκη 6 τεμαχίων
 • Χρόνος ζωής: 28 ημέρες από την παραγωγή τους
 • Barcode: 5202639655605
 • Δευτερογενής συσκευασία: Κιβώτιο 180 αυγών
 • Πιστοποιημένο από τον Agrocert ως προς τη διατροφή των ορνίθων.

 • 4 Φρέσκα αυγά επιλογή πολύ μεγάλα <73 γραμμάρια
 • Συσκευασία: Χάρτινη θήκη 2 τεμαχίων
 • Χρόνος ζωής: 28 ημέρες από την παραγωγή τους
 • Barcode: 5202639012460
 • Δευτερογενής συσκευασία: Κιβώτιο 20 αυγών
 • Πιστοποιημένο από τον agrocert ως προς τη διατροφή των ορνίθων

 • 6 Φρέσκα αυγά Πτηνοτροφικής Ιωαννίνων μεγάλα 63-73 γραμμάρια
 • Συσκευασία: Πλαστική θήκη 6 τεμαχίων
 • Χρόνος ζωής: 28 ημέρες από την παραγωγή τους
 • Barcode: 5202639665703
 • Δευτερογενής συσκευασία: Κιβώτιο 180 αυγών
 • Πιστοποιημένο από τον Agrocert ως προς τη διατροφή των ορνίθων.

 • 15 φρέσκα "Ηπειρώτικα αυγά" μικρά <53 γραμμάρια
 • Συσκευασία: Πλαστική θήκη 15 τεμαχίων με πλαστικό καπάκι
 • Χρόνος ζωής: 28 ημέρες από την παραγωγή τους
 • Barcode: 5202639012477
 • Δευτερογενής συσκευασία: Κιβώτιο 180 αυγών

Στην αρχή της σελίδας