ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

H ποιότητα των προϊόντων της Πτηνοτροφική Ιωαννίνων είναι η σημαντικότερη παράμετρος στις καθημερινές της λειτουργίες. Με ένα αυστηρό σύστημα αυτοελέγχου με εσωτερικό εργαστήριο αλλά και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές είμαστε σε θέση να λέμε ότι για κάθε αυγό είμαστε σίγουροι για την ποιότητά του. Στην Πτηνοτροφική Ιωαννίνων ποιότητα είναι η ασφάλεια αλλά και η ικανοποίηση του κάθε καταναλωτή όταν τρώει τα αυγά μας. Οι τρόποι με τους οποίους επιτυγχάνουμε τους στόχους ποιότητας είναι οι εξής:

 

Φροντίζουμε να παραλαμβάνουμε νεοσσούς ημέρας και να τους αναθρέφουμε μέχρι τις 130 ημέρες οπότε και ξεκινά η αυγοπαραγωγή σε ξεχωριστούς, σύγχρονους και απολύτως ελεγχόμενους πτηνοθαλάμους ανάθρεψης. Έτσι εξασφαλίζουμε ότι τα πτηνά όταν ξεκινούν την παραγωγή είναι απολύτως υγιή και ικανά να μας δίνουν αυγά απαλλαγμένα ασθενειών.
Όλες οι ζωοτροφές που χρησιμοποιούμε είναι φυτικής προέλευσης και όλα μας τα σιτηρέσια βασίζονται στο καλαμπόκι. Έτσι τα πτηνά διατρέφονται με τρόπο που προσομοιάζει στη φυσική διατροφή των πτηνών όταν αυτά ζούνε ελεύθερα στη φύση.

Όλα μας τα σιτηρέσια είναι πιστοποιημένα από τον AGROCERT, με αριθμό πιστοποίησης, 5/587-16295.12.

Το προϊόν της μονάδας κομποστοποίησης «Καλή σοδειά», χρησιμοποιείται ως εδαφοβελτιωτικό και είναι πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Με την «Καλή Σοδειά» συμβάλλουμε στη σημαντική μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων από τους γεωργούς αλλά και στην αύξηση της οργανικής ουσίας των εδαφών στα οποία χρησιμοποιείται. Η μονάδα λιπασματοποίησης είναι από τις ελάχιστες πλήρως αδειοδοτημένες στην Ελλάδα και εξασφαλίζει αφενός την απρόσκοπτη λειτουργία της πτηνοτροφικής μονάδας αφετέρου δε, δεν επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον και τον υδροφόρο ορίζοντα με ζωικά απόβλητα.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι τα νεκρά πτηνά οδηγούνται σε αδειοδοτημένη μονάδα αποτέφρωσης.

Η Πτηνοτροφική Ιωαννίνων εφαρμόζει ένα εκτεταμένο καθημερινό σύστημα ποιοτικών ελέγχων. Ελέγχουμε τα παραγόμενα αυγά, τα πτηνά, τις ζωοτροφές, τους πτηνοθαλάμους, ακόμη και τον αέρα των πτηνοτροφείων για την παρουσία μικροοργανισμών και παθογόνων. Ολόκληρη η παραγωγική διαδικασία είναι πιστοποιημένη από την TUV AUSTRIA HELLAS κατά το πρότυπο ISO 22000:2005.
Στην αρχή της σελίδας