Οι εγκαταστάσεις της Πτηνοτροφικής Ιωαννίνων Α.Ε. βρίσκονται στο ιστορικό Μπιζάνι, Ιωαννίνων. Από εκεί ξεκινά ένα άρτιο δίκτυο διανομής των προϊόντων μας σε όλη την Ελλάδα.

Η Πτηνοτροφική Ιωαννίνων Α.Ε. διαθέτει ιδιόκτητο στόλο φορτηγών ψυγείων που πληρούν τις προδιαγραφές όλων των συστημάτων ποιότητας τροφίμων. Η εταιρία μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αντιπροσώπων - χονδρεμπόρων, επιτυγχάνει τη μέγιστη γεωγραφική κάλυψη της αγοράς με προϊόντα της εταιρίας.

 

Στην αρχή της σελίδας