Στην Πτηνοτροφική Ιωαννίνων Α.Ε., θεωρούμε ότι για να εξασφαλιστεί η παραγωγή αυγών υψηλής ποιότητας που ταυτόχρονα θα έχουν το καλύτερο γευστικό αποτέλεσμα, κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας είναι σημαντικό.

Τα στάδια που ακολουθούνται σε όλη την παραγωγική μας διαδικασία είναι τα παρακάτω:

  • Παραλαβή νεοσσών ημέρας.
  • Ανάθρεψή τους για 120 ημέρες σε κατάλληλα εξοπλισμένους πτηνοθαλάμους.
  • Μεταφορά των πτηνών σε θαλάμους παραγωγής εξοπλισμένους τα πιο σύγχρονα μέσα για την άριστη διαβίωση των πτηνών..
  • Συλλογή και τυποποίηση των αυγών στο κέντρο συσκευασίας EL-16.
  • Διανομή των αυγών σε όλη την Ελλάδα.
  • Πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι τροφές των πτηνών παράγονται στο ιδιόκτητο εργοστάσιο ζωοτροφών της εταιρείας, το οποίο είναι πιστοποιημένο από τον Agrocert.
Στην αρχή της σελίδας